Hvad vi vil og kan

Jan Bendix er rådgiver og sparringspartner for ledere i dansk erhvervsliv og den offentlige sektor.

Vi har den opfattelse, at udvikling af alle typer af organisationer og virksomheder sker i et spændingsfelt mellem engagerede mennesker.

Jan Bendix ønsker aktivt at medvirke til at skabe resultater på såvel forretningsplan, som på det interpersonelle plan. 

Jan Bendix a/s er en virksomhed af begrænset størrelse. Vi kan vel dårligt blive mindre! Vi er to: Jan Bendix og Bettina Kjær (sekretær).

Vi når vores mål gennem rådgivning og sparring til ledelse og bestyrelser samt ved at påtage os bestyrelsesansvar.

Netværk mellem indsigtsfulde mennesker giver værdi for alle medvirkende. Når behovet er der, samarbejder vi med andre rådgivere. Vi etablerer netværker mellem virksomheden og nøglepersoner.  Jan Bendix a/s  |  BusinessPark Struer  |  Fælledvej 17  |  7600 Struer  |  T 97 85 01 00  |  E jbx@jbx.dk
© Copyright 2024 Jan Bendix a/s - Hosted af ResenNet